Rendement

Wat bepaalt de opbrengst van mijn zonnepanelen?

Als u ervoor kiest om zonnepanelen te plaatsen moet u steeds rekening houden met een aantal externe factoren die mee het rendement van uw installatie bepalen. Naast de kwaliteit van het zonnepaneel dat u kiest hebben volgende factoren een invloed op het rendement:

  • De hellingsgraad van uw dak

  • De oriëntatie van uw dak

  • De schaduw op uw installatie

  • De ventilatie van de zonnepanelen

Moors All Energy geeft u graag advies om rekening houdend met deze factoren een zo groot mogelijk rendement uit uw installatie zonnepanelen te halen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.


De oriëntatie van het dak

De perfecte ligging voor een installatie zonnepanelen is op een dak met een oriëntatie naar het zuiden. Bij deze oriëntatie is er immers een maximale opbrengst van de gemiddeld 1500 uren zonneschijn die we jaarlijks ontvangen. Daken georiënteerd naar het oosten of westen zijn ook nog geschikt, zeker als de hellingsgraad ideaal is. Vaak wordt er ook een combinatie gemaakt tussen zonnepanelen op het deel van uw dak dat naar het oosten gericht is en het deel dat naar het westen gericht is. Zo kan u de hele dag lang genieten van een gelijkmatige productie van zonne-energie.

Daken die naar het noorden gericht zijn zijn niet geschikt en worden afgeraden omdat in dit geval het rendementsverlies veel te groot is. Heeft uw woning een dak dat naar het noorden is gericht? Bekijk dan eens of uw garage of carport niet geschikt zijn. Ook daarop is het mogelijk om een installatie zonnepanelen te voorzien.

De hellingsgraad van het dak

Niet enkel de oriëntatie maar ook de hellingsgraad van uw dak heeft een invloed op het rendement van uw zonnepanelen. De helling zorgt er immers voor of panelen al dan niet maximaal het licht kunnen opvangen. De ideale hellingsgraad van het dak bedraagt 30° tot 35°.

De schaduw op de installatie

Zonnepanelen zetten het zonlicht dat ze opvangen om in stroom. Hoe meer zonlicht de panelen opvangen hoe hoger het rendement. Schaduw is daarom een grote externe factor in rendementsverlies van zonnepanelen. U verliest opbrengst wanneer de schaduw van bomen, schoorstenen en nabijgelegen gebouwen op de zonnepanelen vallen. Toch zijn er ook voor daken die deels in de schaduw liggen oplossingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Ook zonnepanelen hebben ventilatie nodig

Om de goede werking van uw zonnepanelen te garanderen is een goede ventilatie van elk paneel noodzakelijk. Een open ruimte tussen het zonnepaneel en uw dak is de beste manier om zonnepanelen te ventileren en maximaal te laten renderen. Uit metingen blijkt dat bij het ontbreken van ventilatie, bijvoorbeeld wanneer de zonnepanelen zijn ingebouwd in uw dak, de opbrengst minstens met 5% daalt. Bij het monteren van zonnepanelen voorziet Moors All Energy daarom steeds voldoende ruimte zodat u een maximaal rendement uit uw investering haalt.

Moors All Energy - Op 't zand 25, 3971 Heppen - 0471 89 70 25 - info@moorsallenergy.be